Zasady współpracy

Świadczenie usług prawniczych następuje w oparciu o zlecenie złożone przez Klienta. Każde zlecenie usługi prawniczej jest traktowane przeze mnie indywidualnie. Na podstawie przedstawionych przez Klienta informacji dobieram instrumenty prawne, które pozwolą osiągnąć zamierzony przez Klienta rezultat. Klient na bieżącoinformowany jest o stanie zaawansowania jego sprawy. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług prawniczych ustalane jest z Klientem indywidualnie w zależności od rodzaju usługi, czasu potrzebnego na jej wykonanie oraz stopnia skomplikowania sprawy. Usługi świadczę w siedzibie Kancelarii w Rzeszowie,a w przypadku przedsiębiorców i organizacji non profit w ramach prowadzonej obsługi prawnej również bezpośrednio w siedzibie Klienta. W zakresie świadczenia usług prawniczych współpracuję z innymi radcami prawnymi oraz adwokatami i doradcami podatkowymi.