Zakres usług

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo prawne oraz procesowe przed sądami i urzędami. Usługi prawnicze świadczę głównie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Pomoc prawna kierowana jest do osób fizycznych, przedsiębiorców oraz organizacji non profit. Obejmuje ona pojedyncze zlecenia takie jak udzielenie ustnej lub pisemnej porady prawnej, przygotowanie projektu umowy, pisma procesowego, sporządzenie opinii prawnej, prowadzeniespraw w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz postępowań sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Przedsiębiorcom oraz organizacjom non profit, takim jak stowarzyszenia i fundacje, oferuję kompleksową obsługę prawną związaną z zakresem prowadzonej działalności. Szczegółowy zakres pomocy prawnej przedstawiam w zakładkach: osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje non profit. Prezentowane zagadnienia nie wyczerpują całości spraw, ale stanowią ich przykładowe przedstawienie.