Organizacje non profit

Pomoc prawna dla organizacji, które w swej działalności nie kierują się osiągnięciem zysku, takich jak stowarzyszenia i fundacje, obejmuje stałą obsługę prawną, prowadzenie pojedynczych spraw administracyjnych i sądowych, przygotowywanie i opiniowanieprojektów umów, sporządzanie dokumentacji, pism procesowych i opinii prawnych. Organizacjom non profit oferuję również prowadzenie szkoleń, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz obsługę prawną programów szkoleniowych.