Witam Państwa na stronie internetowej
poświęconej świadczonej przeze mnie pomocy prawnej.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej umożliwią Państwu uzyskanie podstawowych danych związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zakresu świadczonych przeze mnie usług prawniczych, zasad współpracy oraz danych kontaktowych.Pomoc prawną świadczę w ramach indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców oraz organizacji non profit. Usługi prawnicze obejmują udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, zastępstwoprawne i procesowe przed organami administracji publicznej oraz sądami, kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz organizacji non profit. Zapraszam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferowanych usług prawniczych.

Radca Prawny Jakub Zdon